• fatgorgor

「到校講故事(繪本)」服務 (主題︰中華文化) - 中華基督教會基慧小學 (22/1/2021)

今朝為一間學校的高年級講中國神話故事,作為一個deadline fighter, 到禽晚十點都未揀定用邊個故事。呢個故事又驚太悶,果個又驚太恐怖。最後攞返我細個聽過先父講了幾十次嘅「中國神話」,練了幾次,然後在當中度下了些爛gag暖(冷)下場。

整完PowerPoint, 準備瞓覺之際,掀到書的最後一頁空白頁,見到返自己大概六歲嘅畫作。然後就開始明白點解細個我咁鍾意畫畫,但係屋企冇叫我去學畫畫。

Btw, 我覺得今日我講嘅中國神話過到我自己個關,有機會zoom同大家講多次。


21 次查看0 則留言